EEG BIOFEEDBACK

Metoda terapii uznana przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej poprawiającą efektywność pracy mózgu oraz umożliwiająca kontrolowanie stanów fizjologicznych w organizmie.

Wskazania do badania:

 • zaburzenia koncentracji , uwagi i pamięci , dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, ADD,
 • zaburzenia zachowania stwarzające problemy szkolne: impulsywność, nadaktywność ruchowa, ADHD,
 • jąkanie, lęki, zespoły nerwicowe,tiki,
 • zaburzenia snu, depresja,
 • zespół przewlekłego zmęczenia,
 • przewlekłe bóle głowy i migreny,
 • padaczka,
 • zaburzenia przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja),
 • dolegliwości menopauzy,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • lekkie formy upośledzenia umysłowego, w cięższych próba poprawienia koncentracji uwagi,
 • rehabilitacja po urazie czaszki lub udarze mózgu,
 • zespół stresu pourazowego,
 • uzależnienia.

poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00

tel. 664 531 360

poniedziałek – piątek 14.00 – 18.00

tel. (32) 259 78 76

Nasz adres:

Katowice, ul. Moniuszki 8