Polityka prywatności

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ZYGMUNT SZWED NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICAR DR N MED ZYGMUNT SZWED, z siedzibą w Katowicach przy ul. Stanisława Moniuszki 8, 40-005 Katowice, NIP: 9541102550, REGON: 272900721, tel. +48 664 531 360, kontakt@drszwed.pl
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu realizacji usług medycznych.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego . – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług medycznych. W przypadku niepodania danych nie będzie ono mogło być zrealizowane.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usług medycznych lub wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00

tel. 664 531 360

poniedziałek – piątek 14.00 – 18.00

tel. (32) 259 78 76

Nasz adres:

Katowice, ul. Moniuszki 8