USG jamy brzusznej

 • diagnostyka dolegliwości bólowych jamy brzusznej,
 • choroby wątroby, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych,
 • choroby trzustki , w tym cukrzyca, zaburzenia trawienia.
 • choroby śledziony i węzłów chłonnych
 • choroby naczyń kwionośnych jamy brzusznej

USG  UKŁADU  MOCZOWEGO i GRUCZOŁU KROKOWEGO /prostaty /

 • Bóle, częste oddawanie moczu.
 • zmiany pourazowe.
 • kamica nerkowa, pęcherza.
 • prostata(u mężczyzn).

USG TARCZYCY

 • nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych,
 • choroby tarczycy
 • powiększenie obwodu szyi
 • asymetria kształtu szyi
 • wytrzeszcz gałek ocznych
 • zaburzenia rytmu serca

ECHO SERCA / Echokardiografia /

 • Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego).
 • Wady serca wrodzone i nabyte.
 • Zapalenie mięśnia sercowego.
 • Bakteryjne zapalenie wsierdzia
 • Choroby mięśnia sercowego (kardiomiopatie).
 • Nadciśnienie tętnicze.
 • Choroba zakrzepowo-zatorowa.
 • Zaburzenia rytmu serca.
 • Choroby osierdzia (np. płyn w jamie osierdzia, tamponada serca).
 • Choroby naczyń (np. tętniak aorty).
 • Choroby sercowo-płucne (nadciśnienie płucne, zatorowość płucna).

USG Doppler naczyń tętniczych szyi

 • Bóle i zawroty głowy
 • miażdżyca
 • cukrzyca
 • udar mózgu lub objawy niedokrwienne w wywiadzie
 • podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi.
 • omdlenia
 • objawy neurologiczne sugerujące niedokrwienie ośrodka układu nerwowego,

HOLTER EKG

 • zaburzenia rytmu serca
 • choroba niedokrwienna serca
 • omdlenia
 • dolegliwości bólowe w klatce piersiowej
 • ocena skuteczności leczenia

HOLTER CIŚNIENIOWY

 • ustalenie profilu dobowego ciśnienia tętniczego
 • ocena wartości ciśnienia w czasie normalnej aktywności i podczas snu
 • diagnostyka nadciśnienia białego fartucha
 • ocena skuteczności leczenia ,zastosowanych leków, dawek i czasu podawania leków
 • diagnostyka omdleń i zawrotów głowy

Spirometria

 • Astma oskrzelowa lub jej podejrzenie
 • Diagnostyka POChP /przewlekłej obturacyjnej choroby płucnej/
 • Świszczący oddech
 • Nawracające infekcje
 • Duszność  spoczynkowa lub wysiłkowa
 • Przewlekłe zmęczenie
 • Palenie papierosów
 • Choroby przewlekłe przebiegające z zajęciem miąższu płuc /np. choroby nerwowo-mięśniowe, tkanki łącznej/
 • Orzecznictwo o stanie zdrowia

EEG /elektroencefalografia/

 • Diagnostyka padaczki i ocena skuteczności stosowanych leków
 • Drgawki o różnej etiologii
 • Omdlenia i utraty przytomności
 • Bóle głowy, migrena
 • Zawroty głowy
 • Urazy czaszkowo-mózgowe (i ich następstwa)
 • Udary mózgu (i ich następstwa)
 • Zaburzenia snu (trudności z zasypianiem, budzenie się w nocy, bezdech śródsenny)
 • Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci
 • Zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koncentracji uwagi, stany lękowe
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i procesów uczenia się (trudności szkolne)
 • Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • Badanie diagnostyczne przed treningami EEG-Biofeedback

EEG BIOFEEDBACK

 • zaburzenia koncentracji , uwagi i pamięci , dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, ADD
 • zaburzenia zachowania stwarzające problemy szkolne: impulsywność, nadaktywność ruchowa, ADHD
 • jąkanie, lęki, zespoły nerwicowe,tiki
 • zaburzenia snu, depresja
 • zespół przewlekłego zmęczenia
 • przewlekłe bóle głowy i migreny
 • padaczka
 • zaburzenia przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja)
 • dolegliwości menopauzy
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • lekkie formy upośledzenia umysłowego, w cięższych próba poprawienia koncentracji uwagi
 • rehabilitacja po urazie czaszki lub udarze mózgu
 • zespół stresu pourazowego
 • uzależnienia

poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00

tel. 664 531 360

poniedziałek – piątek 14.00 – 18.00

tel. (32) 259 78 76

Nasz adres:

Katowice, ul. Moniuszki 8